Küberturvalisus

KÜBERTURVALISUS DIGITAALMAAILMAS

Parim viis kriisi vältimiseks/ärahoidmiseks on õigeaegne ja põhjalik ettevalmistus.  Me valmistame teie ettevõtte IT süsteemid  ette kriisiolukorraks. Teeme seda läbi olukorra kaardistuse, mõjuanalüüsi,  ründevektoranalüüsi ning vastavate meetmete kompleksi väljatöötamise.

Me vaatame tervikpilti ning oma unikaalse mudeli abil suudame IT valdkonnas toimuvate muudatustega kaasas käia ning ettevõtte juhid saavad rahulikumalt magada, kuna kriisiolukorrast väljumiseks on tehtud korralik ettevalmistus ning võetud tarvitusele optimaalsed meetmed kriiside vältimiseks. Töötame välja tõhusad lahendused ja toimemehhanismid erinevate kriisidega (ka force-majeure puhul!) toimetulekuks ja nende vältimiseks. 

MUDELI ERIPÄRA

Meie unikaalne lähenemine keskendub ettevõtte ärifunktsioonide jaoks oluliste IT süsteemide ja inimeste analüüsile. Süsteemikaardistus võimaldab saada tervikpildi äritegevuste jaoks oluliste IT süsteemide detailidest. 

MÕJUANALÜÜS 

 Läbi kaardistuse andmeid analüüsides leiame üles süsteemi nõrgad kohad, võtame arvesse keskkonnas leiduvad ohud ja riskifaktorid ning pakume kitsaskohtadele välja maandamismeetmed. Mõjuanalüüsi tulemusena selgub, mis täpselt on need ohud ja riskid, mis konkreetselt teie IT süsteemi ohustavad, ning, mis meetmed ja vahendid on selleks, et nendega toime tulla.

RÜNDEVEKTORITE ANALÜÜS

Ründevektorite analüüs on teie ärifunktsioonide jaoks oluliste IT süsteemide välja filtreerimine vähem vajalikest ning neid ümbritsevate ohtude ja keskkonnast tulenevate riskide välja arvestamine ja kirja panemine. Selle tulemusena selguvad süsteemi jaoks olulised kohad, mida tuleb kaitsta  tagamaks süsteemi kui terviku turvalisus.

LEEVENDAVAD MEETMED

Vaieldamatult on eesmärgiks olukord, kus ootamatusi ei esinegi. Tegelik maailm pakub üllatusi sellelgipoolest. Me valmistame teie ettevõtte nii tehniliselt kui mentaalselt ette toimetulekuks kriisiolukordades. Loome teie ettevõttele kriisiolukorras tegutsemise plaanid, mis pakuvad leevendust ka erinevates force-majeure situatsioonides, selleks, et ettevõte saaks riskide realiseerumise korral võimalikult kiirelt oma tegevust jätkata. 

TÕKESTAVAD MEETMED

Selleks, et vältida kriisiolukorda, loome teie ettevõtte äritegevuste jaoks digitaalmaailmas turvalised süsteemid.  Erinevad raamistikud on üldjuhul staatilised ning raamistikel on juba olemuslikel põhjustel keeruline ajaga kaasas käia.  Kuna meie aga jälgime kogu aeg digitaalse keskkonna muutusi, siis suudame vajalikku turbetaset hoida ka sel juhul, kui raamistikud vahepeal ei arene.