Meeskond

IT PERSONAL

Tehnoühiskond areneb eksponendina ja IT võetakse globaalselt kasutusele üha sügavamalt, seetõttu liigub kvalifitseeritud IT tööjõud välismaale ja/või suurkontsernidesse. Just sel hetkel  kui teie firma teatud oskusi või pädevusi vajab, pole aga enam vajalikke inimesi saadaval. Pädevaid IT inimesi on keeruline leida ning see paneb keskmise suurusega ettevõtted raskesse olukorda, spetsialistide hinnad on kallid ning enamus ettevõtteid on liiga väikesed ja spetsialistidele ei olegi täiskoormusega piisavalt huvipakkuvat tööd anda. Kuid süsteem vajab kaitsmist ja informatsiooni on vaja turvata. Uus  Euroopa Liidu andmekaitsereform teeb olukorra veelgi keerulisemaks, isikuandmeid töötlev ettevõte peab nüüd ametlikult registreerima oma pädeva andmekaitsespetsialisti. Kui organisatsioonil on tegevusalast tulenev vajadus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks, siis Andmekaitse Inspektsioon soovib samuti ka näha korralikult turvatud infosüsteeme. Ka situatsioonis, kus ettevõttel on plaanis teha suuremaid muudatusi oma IT süsteemides, ei pruugi olla käepärast võtta inimesi, kes suudaksid piisavalt detailidesse süüvida ja maandada nende muudatustega kaasnevad riskid.

 

 

MEESKOND

Meie meeskonna spetsialistid suudavad tervikliku meeskonnana näha laiapõhjalist pilti lähtuvalt ettevõtte ärifunktsioonidest ja vajadustest ning tänu suurele kogemusele erinevate süsteemide ehitamisel leida ka optimaalsed lahendused.  Meie meeskonda iseloomustab ausus, tõestatud usaldusväärsus, otsekohesus ja intellektuaalne sirgjoonelisus. Põhiväärtuseks peame me ise aga paindlikkust süvenemaks kliendi tegelikesse muredesse.

Meie inimestel on kokku üle poole sajandi kogemust infoturbe, IT juhtimise, süsteemide ehitamise ja keeruliste IT alaste probleemide lahendamisega. Kogemused pangadussektori, riigi IT lahenduste, meditsiinisektori, ülikoolide, militaarsüsteemide ja ka paljude eraettevõtete süsteemide ehitamisel ning turvalisuse loomisel annavad meile väga laia pildi erinevatest võimalustest. Meie inimesed on läbinud mitmeid kvalifikatsioonieksameid, sealhulgas CEH (Certified Ethical Hacker), GCIH (GIAC Certified Incident Handler) MCP (Microsoft Certified Professional), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), BCS BA (BCS, The Chartered Institute for IT, Business Analysis), CCNA (Cisco Certified Network Associate).

Tänu laiale silmaringile, väga erilisele kogemustepagasile on meie poolt pakutav teenus taskukohane ka keskmise suurusega Eesti ettevõttele.  Me teeme seda, mida oleme aastakümneid õppinud ja rakendanud. Teeme seda, mida me väga hästi oskame, ehitame turvalisi ja töökindlaid IT süsteeme.

 

 

 

 

 

Glen Simson
Juhataja
glen@broadsec.ee

 

 

 

 

 

 

Anto Veldre
Infoturbe ekspert
anto@broadsec.ee