Koolitus

DIGITAALMAAILMAS ELLUJÄÄMISE KOOLITUS

 

Internet ja globaalsed sotsiaalvõrgustikud esitavad ühiskonna toimimisele üha suuremaid väljakutseid. Keegi klikib millelgi või räägib ärisaladusi seal, kus üldse ei peaks. Keegi jätab failid ettevõtte jaoks tundliku infoga (näiteks sülearvutis) lennujaama ootesaali. Muutuv digitaalmaailm ja ka seadusandlus (ISKE, GDPR) tekitavad vajaduse töötajate pidevaks infoturbealaseks koolituseks. Koolitamata personal garanteerib teadmatusest põhjustatud pidevaid ja väga mitut sorti turvaintsidente, mis teatud juhtudel tekitavad ajalehepealkirju, põhjustavad asjatut maine- ja finantskahju.

Meie Digitaalmaailma ellujäämiskoolitus (laiendatud küberhügieen) keskendub ettevõtete  võtme- ja reatöötajate koolitamisele selleks, et nad oleksid teadlikud digitaalmaailmas valitsevatest tüüp-ohtudest: pahavara, õngitsuskirjad, pettused, lunanõuded, identiteedikelmused (Facebook, e-mail), infolekked. Meie koolitame inimesi  hakkama saama ka erinevates sotsiaalvõrgustikes ilma, et nad tekitaksid ettevõttele piinlikusse olukorda, mille tulemusel on olemasolevate klientide säilitamise ja uute klientide leidmine raskendatud. Nii reatöötajad kui ka juhtkond peab tänapäeval sotsiaalvõrgustikes edukalt hakkama saama – eraelu ja tööelu pole tänapäeval enam võimalik üksteisest täiesti lahutada.

Vajadusel anname firma töötajatele lisaks koolitust mõnes ettevõttespetsiifilises või ettejuhtuvas kriitilises küsimuses (või ajakriitilises olukorras), selle kohta, kuidas infosüsteemis  harvaesinevate tehniliste probleemidega kiirelt lahenduseni jõuda. Näiteks IT-süsteemis toimuvate muudatustega kohanemiseks või kriisiolukorrast väljumiseks.